การดุลสมการรีดอกซ์

posted on 18 Feb 2011 09:14 by merqurycheymii
การดุลสมการรีดอกซ์
มีสองวิธี
 
 
 
วิธีที่หนึ่ง
 
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน
 
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันมีหลักการสำคัญคือ ทำให้เลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนที่เพิ่มขึ้น และเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนที่ลดลงให้เท่ากัน จากนั้นจึงดุลอะตอมอื่นที่เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบความถูกต้องโดยนับจำนวนอะตอมของธาตุและจำนวนประจุไฟฟ้าทั้งด้านสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์
 
สรุปเป็นขั้นตอนดังนี้

1) หาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์และเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดส์

2) ดุลจำนวนอะตอมของธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดส์

3) ทำผลรวมของเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นกับเลขออกซิเดชันที่ลดลงให้เท่ากัน โดยนำตัวเลขที่เหมาะสมไปคูณ

4) ดุลจำนวนอะตอมของธาตุที่เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ โดยนำตัวเลขที่เหมาะสมมาเติมหน้าสูตรและสัญลักษณ์ และเริ่มจากโมเลกุลใหญ่ก่อน

5) ตรวจสอบความถูกต้องโดยนับจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุและผลรวมของประจุไฟฟ้าของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ ถ้าเท่ากันและแสดงว่าสมการดุลแล้ว ถ้าเป็นสมการโมเลกุลตรวจสอบเฉพาะจำนวนอะตอมไม่ต้องตรวจสอบประจุ
 
 
 
 
 
วิธีที่สอง
 
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
 

การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยามีหลักการสำคัญคือ แยกสมการออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน แล้วดุลทั้งจำนวนอะตอมอะตอมและประจุไฟฟ้าของสารในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้กัน จากนั้นรวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน ตัดสารที่เหมือนกันออกทั้งสองด้าน

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1)    หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนเพื่อใช้กำหนดครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน แยกสมการรีดอกซ์ออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน พร้อมทั้งแสดงอิเล็กตรอนที่ให้หรือรับ

2)    ดุลจำนวนประจุของครึ่งปฏิกิริยา

2.1  ในสารละลายที่เป็นกรด การดุลประจุจะเติม H+ ลงทางด้านที่ขาดประจุบวก

2.2  ในสารละลายที่เป็นกรด การดุลประจุจะเติม OH– ลงทางด้านที่ขาดประจุลบ

3)    ดุลจำนวนอะตอมทางด้านซ้ายและขวาของครึ่งปฏิกิริยาให้ดุล การดุลอะตอม H และ O ให้เติม H2O  ลงทางด้านที่ขาด H และ O

4)    ทำจำนวนอิเล็กตรอนของแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากันโดยการคูณด้วยตัวเลขที่เหมาะสม

5)    รวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน แล้วตัดจำนวนอิเล็กตรอนและโมเลกุลของ H2O ออกทั้งสองด้านด้วยจำนวนที่เท่ากัน

6)    ตรวจสอบจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุและผลรวมประจุไฟฟ้าให้เท่ากันทั้งสองด้านของสมการ
 
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By (61.19.153.117) on 2011-06-08 17:37

ขอบคุณนะคะ

#2 By นัส (115.67.170.171) on 2011-06-09 21:17

ขอบคุณนะคะconfused smile

#3 By นัส (115.67.170.171) on 2011-06-09 21:17

ขอบคุณมากค่ะ
อยากให้มีตัวอย่างด้วยจัง

#4 By niraname (118.172.245.187) on 2011-12-08 19:10

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#5 By maillot psg 2013 (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 03:35

<a href="http://www.aXw1f0u5P109VrvWk41m2l.com/" title="yspLlvzn">yspLlvzn</a>
yspLlvzn
yspLlvzn http://www.aXw1f0u5P109VrvWk41m2l.com/

#6 By yspLlvzn (103.7.57.18|111.250.111.4) on 2013-07-02 04:44

犬のうんち太陽明確なトイレ袋、人間がズボンを着用する方法がわからないように、犬のカールテールとしてその事のような次の楽しみに画像上のトイレの排泄物スプレークリックを拾うには、常に彼らのプライベートの部分セントを置く予約なしで彼らの自然な憧れが露骨に暴露が、人や他の類似の前に公開されますが、いつも見苦しいが失った感じだと思う人とタイガになります。 グッチ バッグ <a href="http://gucci1921.topjapanshop.jp/" title="グッチ バッグ">グッチ バッグ</a>

#7 By グッチ バッグ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

プラダは製品の約20%が中国で作られています。 バレンシアガ バッグ <a href="http://balenciaga.bizshop.jp/" title="バレンシアガ バッグ">バレンシアガ バッグ</a>

#8 By バレンシアガ バッグ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

人格ストリートスタイルが美しいの編集への愛によって、トレンドのスタイルを強調表示し、ソースを明記してください!(Www.imeee.cn) セリーヌ ラゲージ <a href="http://japanceline2013.suppa.jp/" title="セリーヌ ラゲージ">セリーヌ ラゲージ</a>

#9 By セリーヌ ラゲージ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

ラットの人々は銀行ローンから欲しいパックを含めて誰も。 セリーヌ バッグ <a href="http://buychanluu.bizshop.jp/" title="セリーヌ バッグ">セリーヌ バッグ</a>

#10 By セリーヌ バッグ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

ヘッドポーターヒョウヒョウシリーズのパッケージは、2013年の春と夏(図)で公表しなければならない セリーヌ 財布 <a href="http://celine.bizshop.jp/" title="セリーヌ 財布">セリーヌ 財布</a>

#11 By セリーヌ 財布 (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

外側の輪郭とマントの曲に同じ色の小さなベルボトムに合わ​​せてオーダーメイドでは、微妙に細部がユニーク衣類の味を反映してエコー。 クリスチャンルブタン <a href="http://japanlouboutin.shin-gen.jp/" title="クリスチャンルブタン">クリスチャンルブタン</a>

#12 By クリスチャンルブタン (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

どちらの部門不適切は、立ったり座って、腰で硬いウエストバンドは、あなたが落ち着かないでしょう。 セリーヌ ラゲージ <a href="http://topcelinejapan.syuriken.jp/" title="セリーヌ ラゲージ">セリーヌ ラゲージ</a>

#13 By セリーヌ ラゲージ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

10年以上継続的に改装を調整すると、アーティスト、建築家の雰囲気を醸し出し、今絵画スタジオ関数空間となっています。 プラダ バッグ <a href="http://prada1913.topjapanshop.jp/" title="プラダ バッグ">プラダ バッグ</a>

#14 By プラダ バッグ (103.7.57.18|72.46.130.154) on 2013-07-03 07:26

การดุลสมการรีดอกซ์ | Electro Chemistry

#15 By oakley sunglasses london (103.7.57.18|120.43.23.51) on 2013-07-03 10:06

remained

#16 By lacoste polo (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:33

new member

#17 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|59.58.159.174) on 2013-07-03 10:33

party

#18 By nike free 3.0 v3 (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:33

Usa

#19 By ralph lauren polo (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:34

difficulty of

#20 By ralph lauren pas cher (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:34

considered amongst

#21 By nike free (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:34

consuming

#22 By nike air max 90 (103.7.57.18|59.58.159.174) on 2013-07-03 10:34

recommended

#23 By ralph lauren danmark (103.7.57.18|59.58.159.174) on 2013-07-03 10:35

foods

#24 By ralph lauren pas cher (103.7.57.18|27.159.234.55) on 2013-07-03 10:37

by yourself.

#25 By nike free (103.7.57.18|59.58.159.174) on 2013-07-03 10:38

Skill associated with

#26 By ralph lauren danmark (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:44

a lot more

#27 By nike air max 90 (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:44

Qualities for

#28 By lacoste outlet (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:44

treatment

#29 By polo ralph lauren pas cher (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:44

trip pastry

#30 By lacoste outlet (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:44

panel associated with

#31 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-03 10:45

per-cent of the

#32 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-03 10:45

Meade, Md, to help

#33 By ralph lauren pas cher (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-03 10:45

some sort of break.

#34 By nike air max ltd (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:45

Around 1957

#35 By nike pas cher (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-03 10:45

only only.

#36 By franklin and marshall sale (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-03 10:46

can be unconvincing.

#37 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-03 10:48

format

#38 By ralph lauren home (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-03 11:01

that streets

#39 By nike free 3.0 (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-03 11:01

being called

#40 By pull ralph lauren (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-03 11:01

loaded with

#41 By nike air force (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-03 11:02

alerts, streets

#42 By ralph lauren big pony (103.7.57.18|110.89.10.23) on 2013-07-03 16:46

applied the town

#43 By tn pas cher (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:50

motor

#44 By asics gel nimbus (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:52

exact same post

#45 By ralph lauren skjorter (::|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:52

employed the metropolis

#46 By ralph lauren pas cher (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:58

affectionately illiterate labels

#47 By polo ralph lauren (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:59

landscape designs till

#48 By nike tn (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 18:59

for any beneficial

#49 By asics nimbus (103.7.57.18|198.27.75.121) on 2013-07-03 19:00

on an North american

#50 By TN Pas Cher (103.7.57.18|178.32.156.196) on 2013-07-03 19:49

Merqury View my profile

Recommend

Categories